Ons adres: Westplantsoen 73, 2613GK Delft

Van harte welkom op de website van het Stanislashuis te Delft

Hier woonde tot augustus 2017 een communiteit van jezuïeten, die samen met een groep leken het Stanislasteam vormden en jaarlijks voor een spiritueel programma zorgden. Een groepje personen van het Stanislasteam is na het vertrek van de paters doorgegaan met geestelijke begeleiding en een ander groepje met de wekelijkse zaterdagmeditatie in de Stanislaskapel. De link naar de activiteiten van deze twee groepjes en de link naar de meditaties ziet u hieronder.
        team.stanislashuis.nl
        meditaties.stanislashuis.nl

Elk daarvan wordt hieronder kort toegelicht.


Stanislasteam   team.stanislashuis.nl

Een groep van niet-jezuïeten (Stanislasteam) verzorgt een Ignatiaans spiritueel programma voor mensen uit Delft en omstreken, namelijk:
• Begeleiding van de Geestelijke Oefeningen (Ignatiaanse retraite in het dagelijkse leven)
• Geleide meditaties in Delft en Den Haag
• De mogelijkheid van een gebedsweek in een parochie of gemeente
• De mogelijkheid tot persoonlijke geestelijke begeleiding

Verder staan er op deze site een aantal links met andere websites van Jezuïeten in Vlaanderen en Nederland, over Heiligen, een jezuïeten-wandeling in Delft en nog veel meer.

Op 16 november 2017 vond het officiële afscheid van de paters plaats met een avond van korte lezingen en presentaties in de Stanislaskapel. Een aantal inbrengen is hier op te halen:
   Van Plan Delft naar Stanislasteam, bezinningsdagen en Ignatiaanse pedagogiek (Bert ten Berge sj)
   Klein ABC van het waarom; de Ignatiaanse spiritualiteit als inspiratiebron (Ilse Dekker)
   Het lied van een aantal oud-leerlingen (Zang: Christa Bouwmans, Elise van Es, Cindy Boon; Tekst: Christa Bouwmans. Piano: Oscar Bouwmans)


Meditaties   meditaties.stanislashuis.nl

Een van de activiteiten van het Stanislasteam bestaat uit de wekelijkse geleide meditatie in de Stanislaskapel tussen half oktober en Pinksteren. Deze meditatie verschijnt wekelijks op onze website met toelichting en reflectievragen.

Een brochure hierover kunt u hier inzien of downloaden / ophalen.


Ignatiaanse pedagogiek op het Stanislascollege

Het Stanislascollege is – ook zonder paters – verder gegaan met de Ignatiaanse pedagogiek als leidraad voor het pedagogisch handelen.

Een brochure hierover kunt u hier inzien of downloaden / ophalen.