Van harte welkom op de website van het Stanislashuis te Delft

Wij vormen een communiteit van 5 jezuďeten en wonen naast de hoofdlocatie van het Stanislascollege. Twee van onze paters zijn als schoolpastor aan het Stanislascollege verbonden. Verder zijn wij allen actief in de parochies van Delft en omstreken en betrokken bij de activiteiten van het Stanislasteam.

Deze pagina is de toegangspoort tot de volgende zelfstandige websites:
        team.stanislashuis.nl
        meditaties.stanislashuis.nl
Elk daarvan wordt hieronder kort toegelicht.


Stanislasteam   team.stanislashuis.nl
Samen met een groep van niet-jezuďeten (Stanislasteam) verzorgen wij een Ignatiaans spiritueel programma voor mensen uit Delft en omstreken, namelijk:
• Begeleiding van de Geestelijke Oefeningen (Ignatiaanse retraite in het dagelijkse leven)
• Geleide meditaties in Delft en Den Haag
• De mogelijkheid van een gebedsweek in een parochie of gemeente
• De mogelijkheid tot persoonlijke geestelijke begeleiding
• De Stanislaslezing in de Stanislaskapel
   Een aantal onderdelen van 16 november 2017 zijn hier op te halen:
   Van Plan Delft naar Stanislasteam, bezinningsdagen en Ignatiaanse pedagogiek (Bert ten Berge sj)
   Klein ABC van het waarom; de Ignatiaanse spiritualiteit als inspiratiebron (Ilse Dekker)
   Het lied van een aantal oud-leerlingen (Zang: Christa Bouwmans, Elise van Es, Cindy Boon
                                                            Tekst: Christa Bouwmans. Piano: Oscar Bouwmans)
• Een cursus over Ignatiaanse gebedsvormen
• Een cursus over de Ignatiaanse spiritualiteit
• Avonden over muziek in de veertig-dagentijd
Onder het kopje ‘Meer’ van deze website staan een aantal links met andere websites van Jezuďeten in Vlaanderen en Nederland, over Heiligen, een jezuďeten-wandeling in Delft en nog veel meer.

Meditaties   meditaties.stanislashuis.nl
Een van de activiteiten van het Stanislasteam bestaat uit de wekelijkse geleide meditatie in de Stanislaskapel tussen half oktober en Pinksteren. Deze meditatie verschijnt wekelijks op onze website met toelichting en reflectievragen. Zie de link ‘Meditaties’.

Een brochure hierover kunt u hier inzien of downloaden / ophalen.

Ignatiaanse pedagogiek op het Stanislascollege

Een brochure hierover kunt u hier inzien of downloaden / ophalen.